Ons verhaal

The New Farm werd eind jaren 50 gebouwd voor elektronicagigant Philips, dat het pand in de jaren 80 overdeed aan de gemeente Den Haag. In 2013 vestigde Urban Farmers zich op het dak en de bovenste verdieping en sindsdien is het gebouw uitgegroeid tot internationale hotspot voor vertical urban farming en duurzame voedselproductie.

De uitdaging

Het probleem van voedselvoorziening is ingewikkeld. De komende jaren en decennia komen verschillende uitdagingen bij elkaar: hoe produceer je met efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen voedsel van hoge kwaliteit? Hoe integreer je hernieuwbare energie in dit proces en verlaag je de milieubelasting als gevolg van logistieke processen? En hoe passen sensoren en Big Data in dit geheel?


Deze uitdagingen hebben bovendien sterke raakvlakken met het concept van de smart city. Bijvoorbeeld: hoe integreer je urban farming in een stedelijk weefsel? In The New Farm zoeken we naar nieuwe verdienmodellen voor stedelijke landbouw, die op hun beurt weer leiden tot nieuwe modellen voor vastgoed en financiering, maar ook tot nieuwe regelgeving.

De toekomst

Wij zijn ervan overtuigd dat vertical urban farming de toekomst is. Vanuit The New Farm lanceren we innovatieve ideeën en planten we de zaadjes van bewustwording in de wereld om ons heen. Dit doen we in samenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Het eindresultaat, de gewassen en producten die we hier telen, delen we met de gemeenschap en stakeholders.

Vanuit The New Farm lanceren we innovatieve ideeën en planten we de zaadjes van bewustwording in de wereld om ons heen.